Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00043/029/2019-EIS
Izsoles sākums:
23.05.2019
Pieteikties var līdz:
12.06.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
25.06.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Solovjova Lilija, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 300.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 5 000.00
Izsoles solis:
€ 50.00
Nosolītā cena:
€ 5 050.00

Objekta informācija

Latgales apgabaltiesas 29. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Lilija Solovjova, prakses vieta Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, pārdod pirmajā izsolē SIA “PH VIKKOND”, jur. adrese Kalkūnes iela 25, Kalkūnes pag., Kalkūni, Daugavpils novads, piederošo nekustamo īpašumu Kalkūnes ielā 25, Kalkūnes pag., Kalkūnos, Daugavpils novadā, kadastra Nr. 4460 004 0281. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības  6813 m2 platībā, uz zemes gabala atrodas divas būves (kadastra apzīmējums 44600040281001, 44600040281002). Piedzinēja: Daugavpils novada dome, jur. adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena ir 5 000,00 EUR. Izsoles solis: 300,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties nekustamā īpašuma 1.izsolē, līdz 2019.gada 12.jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, t.i. 500,00 EUR, ZTI L. Solovjovas, reģ.Nr.08046611453, depozīta kontā Nr.LV69TREL9199104001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums - 2019.gada 23.maijs plkst.13:00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2019.gada 25.jūnijs plkst. 13:00. Tālr. uzziņām 64624889, 26111586.  

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi