Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00026/080/2019-EIS
Izsoles sākums:
11.06.2019
Pieteikties var līdz:
01.07.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
11.07.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Baltā Baiba, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 770.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 7 700.00
Izsoles solis:
€ 400.00
Nosolītā cena:
€ 9 300.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.80 zvērināta tiesu izpildītāja Baiba Baltā, ar prakses vietu: Kr.Barona iela 32, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Nikolajam Senčonokam. Piedzinējs – SIA Zeiferti, “Zeiferti”, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines novads. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - dzīvokļa īpašums Nr.31 un 246/15636 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 8080 008 0356), kas atrodas Baznīcas ielā 8-31, Jaunolainē, Olaines pagasts, Olaines novads, kadastra numurs 8080 900 0877, un kas nostiprināts Olaines pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4313 31. Nekustamā īpašuma novērtējums: 7700,00 EUR. Izsoles sākumcena: 7700,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis: 400,00 EUR. Izsoles sākuma datums: 11.06.2019. Izsoles noslēguma datums: 11.07.2019. pulksten 13:00. Persona, kas vēlas piedalīties izsolē, var iemaksāt nodrošinājuma summu 10% (770,00 EUR) apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un lūgt tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē līdz 01.07.2019. Rekvizīti nodrošinājuma summas iemaksai: Zvērināts tiesu izpildītājs Baiba Baltā (Reģ.Nr. LV27048211668), depozīta konta Nr. LV82TREL9199063001000, Valsts kase, kods: TRELLV22. Tālrunis uzziņām: 67333391.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi