Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00010/008/2019-EIS
Izsoles sākums:
18.06.2019
Pieteikties var līdz:
08.07.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
18.07.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Kalniņš Juris, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 170.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 1 700.00
Izsoles solis:
€ 170.00
Nosolītā cena:
€ 1 870.00

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.8 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Kalniņš, ar prakses vietu Liepājā, Klaipēdas ielā 19/21-305, pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod Jānim Stankevičam  piederošo nekustamo īpašumu Brīvības ielā 20A, Priekulē, Priekules nov., kadastra Nr. 6415 002 0002. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 13852 kv.m. Piedzinējs – valsts.    Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 1700, izsoles sākumcena - EUR 1700. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 170 EUR. Izsole sāksies 18.06.2019. un noslēgsies 18.07.2019. plkst. 13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019. gada 8.jūlijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 170 EUR, zvērināta tiesu izpildītāja Jura Kalniņa, reģ. Nr. 08087510616, depozīta kontā Nr. LV11TREL919911700100B, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. informācijai 63451351, 20176868. 

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi