Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00021/106/2019-EIS
Izsoles sākums:
19.03.2019
Pieteikties var līdz:
08.04.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
18.04.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Klaģe Andžela, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 520.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 11 400.00
Izsoles solis:
€ 300.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.106 zvērināts tiesu izpildītājs Andžela Klaģe, ar prakses vietu Dobelē, Zaļajā ielā 44-1, otrajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod SIA „RITVIL”, reģ.Nr.48503009932, „Palejas”, Zebrenes pag., Dobeles nov., piederošo nekustamo īpašumu Piedzinējs: Valsts ieņēmumu dienests, 90000069281, Talejas iela 1, Rīga, LV-1026 Nekustamais īpašums pēc adreses „Auzēni”, Zebrenes pag., Dobeles nov., kadastra numurs 4698 003 0015, reģistrēts Zebrenes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000124380 un sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4698 004 0138 ar kopējo platību 29000 m², būves (graudu noliktavas) ar kadastra apzīmējumu 4698 004 0138 001 un kopējo platību 528,1 m², būves (graudu kaltes) ar kadastra apzīmējumu 4698 004 0138 002 un kopējo platību 463,9 m², būves (svaru ēkas) ar kadastra apzīmējumu 4698 004 0138 003 un kopējo platību 48,5 m², būves (inventāra noliktavas ar kadastra apzīmējumu 4698 004 0138 004 un kopējo platību 86,4 m². Nekustamā īpašuma novērtējums- 15200.00 EUR Izsoles sākumcena- 11400.00 EUR. Izsoles solis- 300.00 EUR Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums 19.03.2019 plkst 13.00 Izsoles noslēgums 18.04.2019 plkst. 13.00. Personām, kas vēlas piedalīties izsolē līdz 08.04.2019, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma- 1520.00 EUR, zvērināta tiesu izpildītāja Andželas Klaģes, reģ.Nr. 13036910026, depozīta kontā LV21TREL9199081002000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā atrodama https://izsoles.ta.gov.lv Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi  

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi