Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00003/080/2020-EIS
Izsoles sākums:
14.02.2020
Pieteikties var līdz:
05.03.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
16.03.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Baltā Baiba, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 600.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 4 500.00
Izsoles solis:
€ 45.00
Aktuālais solījums:
-
Lai uzsāktu pieteikšanos izsolei, autorizējies

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.80 zvērināta tiesu izpildītāja Baiba Baltā, ar prakses vietu: Kr.Barona iela 32, Rīga, pārdod atkārtoti otrajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Mirdzai Graudai. Piedzinējs – DZĪKS KB Zolitūde, Dammes iela 17-18, Rīga; Rīgas domes pašvaldības ieņēmumu pārvalde, Terēzes iela 5, Rīga. Tiks izsolīts nekustamais īpašums -  dzīvokļa īpašums Nr.5 un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 2640/63320 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, tajā skaitā mājas funkcionāli saistītajām būvēm – šķūņa lit.003, pagraba lit.007, šķūņa lit.008, šķūņa lit.009, šķūņa lit.010 un zemes gabala, kadastra numurs: 0100 910 4608, kas atrodas Duntes ielā 24-5, Rīgā, un kas nostiprināts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000000590255.   Nekustamā īpašuma novērtējums: 6000.00 EUR. Izsoles sākumcena: 4500.00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis: 45.00 EUR. Izsoles sākuma datums: 14.02.2020. Izsoles noslēguma datums: 16.03.2020. pulksten 13:00. Persona, kas vēlas piedalīties izsolē, var iemaksāt nodrošinājuma summu 10% (600.00 EUR) apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un lūgt tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē līdz 05.03.2020. Rekvizīti nodrošinājuma summas iemaksai: Zvērināts tiesu izpildītājs Baiba Baltā (Reģ.Nr. LV27048211668), depozīta konta Nr. LV82TREL9199063001000, Valsts kase, kods: TRELLV22. Tālrunis uzziņām: 67333391.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi