Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00039/031/2019-EIS
Izsoles sākums:
12.07.2019
Pieteikties var līdz:
01.08.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
12.08.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Rutkovska Gaida, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 84.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 630.00
Izsoles solis:
€ 50.00
Aktuālais solījums:
-
Lai uzsāktu pieteikšanos izsolei, autorizējies

Objekta informācija

Latgales apgabaltiesas 31.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Gaida Rutkovska, prakses vieta: Atbrīvošanas aleja 93A, Rēzekne, pārdod pirmajā izsolē Ainai Griškovecai piederošo nekustamo īpašumu Ceplīši, kas atrodas Ozupiene, Ciblas pag., Ciblas nov., kadastra Nr.6848 005 0150. Nekustamais īpašums nav reģistrēts zemesgrāmatā. Piedzinējs: SIA Niko - Loto, Draudzības aleja 9, Jēkabpils. N|ekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 1,2 ha, uz kura atrodas: dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 68480050150001, šķūnis ar kadastra apzīmējumu 68480050150002, garāža ar kadastra apzīmējumu 68480050150003, kūts ar kadastra apzīmējumu 68480050150004. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība - 840 EUR un izsoles sākumcena - 630 EUR. Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 50 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 1.augustam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (84 EUR) tiesu izpildītājas Gaidas Rutkovskas, reģ. Nr.LV15055811479, depozīta kontā Nr.LV30TREL9199020003000, Valsts kasē, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums - 2019.gada 12.jūlijs plkst.13.00 un izsoles noslēguma datums - 2019.gada 12.augusts plkst.13.00. Tālr. uzziņām 64624889, mob.26806595.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi