Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00011/099/2019-EIS
Izsoles sākums:
18.07.2019
Pieteikties var līdz:
07.08.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
19.08.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Kavīte Līga, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 340.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 3 400.00
Izsoles solis:
€ 200.00
Nosolītā cena:
€ 3 600.00

Objekta informācija

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.99 zvērināta tiesu izpildītāja Līga Kavīte, prakses vieta Zvaigžņu iela 1, Valmiera, pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē pārdod Kārlim Suzi piederošo 1/2 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Kalēju ielā 10, Rūjienā, Rūjienas novadā, ar kadastra numuru 9615 003 1906. Viss nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0,1954 ha, būves-dzīvojamās ēkas (ar kadastra apzīmējumu 9615 003 1906 001) ar kopējo platību 73 m2, un zemesgrāmatā nereģistrētas saimniecības ēkas (ar kadastra apzīmējumu 9615 003 1906 003) ar kopējo platību 110,6 m2.

Piedzinēji: Dace Brokāne; Sandra Tančere; Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, Pulkveža Brieža iela 15, Rīga.

1/2 domājamās daļas no nekustamā īpašuma novērtējums/sākumcena 3400,00 EUR.

Izsoles solis 200,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles sākuma datums: 2019.gada 18.jūlijā.

Izsoles noslēguma datums: 2019.gada 19.augustā plkst.13.00.  

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 7.augustam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātai tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (340,00 EUR), zvērinātas tiesu izpildītājas Līgas Kavītes, reģ.Nr.30048611351, depozīta kontā Nr.LV56TREL919911400100B, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, atrodama https://izsoles.ta.gov.lv. Tālrunis uzziņām 64264408.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi