Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00066/011/2019-EIS
Izsoles sākums:
12.06.2019
Pieteikties var līdz:
02.07.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
12.07.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Cgojeva Dace, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 770.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 5 775.00
Izsoles solis:
€ 500.00
Nosolītā cena:
€ 6 275.00

Objekta informācija

 Kurzemes apgabaltiesas 11. iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Dace Cgojeva, prakses vieta Lielā iela-1, Talsos, pārdod otrajā izsolē Ivaram Sīpolam piederošo 1/3 domājamo daļu no nekustamā īpašuma “Sīpoli”, Valdgales pag., Talsu nov.  

·         Parādnieks: Ivars Sīpols.  

·       Piedzinēji: (a) Irēna Sīpola, (b) Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, reģistrācijas Nr.90001870675, Pulkveža Brieža iela 15, Rīga, LV-1010, (c) VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS, reģistrācijas Nr.90000069281, Talejas iela 1, Rīga, LV-1978, un (d) TALSU NOVADA PAŠVALDĪBA, reģistrācijas Nr.90009113532, Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201.                    

·       Novērtējums:  EUR 7700,00    

Nekustamā īpašuma īss apraksts: viss nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 20,0 ha, no tās 6,2 ha meža zeme, dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 88920030010001 un kopējo platību 85,2 kv.m., kūts ēkas ar kadastra apzīmējumu 88920030010002, zemesgrāmatā nereģistrētas garāžas ēkas ar kadastra apzīmējumu 88920030010003 un zemesgrāmatā nereģistrētas kūts ēkas ar kadastra apzīmējumu  88920030010004.

Nekustamais īpašums reģistrēts Valdgales pagasta zemesgrāmatā, ar kadastra Nr.88920030010.  

* Otrās izsoles sākumcena EUR 5775,00

* Izsoles solis EUR 500,00

* Izsoles cena nav  apliekama ar pievienotās vērtības nodokli

* Izsoles sākuma datums: 2019.gada 12.jūnijs, plkst. 13.00

* Izsoles noslēguma datums: 2019.gada 12.jūlijs, plkst. 13.00  

Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai.  

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 2.jūlijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātam tiesu izpildītājam Dacei Cgojevai lūgums autorizēt izsolei un jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Daces Cgojevas, reģ.Nr.04077112501, depozīta kontā LV28TREL9199099001000, Valsts kase 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma- EUR 770,00.

Tālr. 63232382.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi