Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00059/107/2019-EIS
Izsoles sākums:
07.06.2019
Pieteikties var līdz:
27.06.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
08.07.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Slivjuka Rudīte, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 270.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 2 025.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Nosolītā cena:
€ 2 125.00

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas 107.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Rudīte Slivjuka, prakses vieta Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16-316, Jelgavā, rīko Andrejam Dāviņam piederošā nekustamā īpašuma Ķeguma iela 5, Jelgava, kadastra Nr. 0900 018 0686, otro izsoli. Piedzinējs – Agija Hofmane; Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, Pulkveža Brieža iela 15, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 09000180686) ar kopējo platību 5748 kv.m. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 2700,00. Izsoles sākumcena – EUR 2025,00. Izsoles solis - EUR 100,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums - 2019. gada 7. jūnijā un izsoles noslēgums - 2019. gada 8. jūlijā plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē līdz 2019. gada 27. jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma -270,00 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas reģ.Nr.LV05046610019 depozīta kontā – VALSTS KASE, konta Nr.LV78TREL9199098001000, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama Elektronisko izsoļu vietnē.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi