Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 05.05.2021 13:05!
Sludinājuma reģ.nr:
00004/056/2021-EIS
Izsoles sākums:
01.04.2021
Pieteikties var līdz:
21.04.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
05.05.2021 13:00

Izsoles rīkotājs:
Brence Vita, ZTI
Adrese:
Kr.Barona iela 37, Rīga, LV-1011
Telefons:
67311586
E-pasts:
vita.brence@lzti.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 840.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 18 400.00
Izsoles solis:
€ 600.00
Nosolītā cena:
€ 30 400.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa nr.56 zvērināta tiesu izpildītāja Vita Brence,  prakses vieta Rīgā, Kr.Barona iela 37-1/3, pirmajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod par bezmantinieka mantu atzīto nekustamo īpašumu  Viestura prospekts 49-55, Rīgā,  kas sastāv no vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību 35,13 m2  (VZD – 35,1 m2 ), ar pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 3513/310554 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala, kura īpašuma tiesības reģistrētas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.13605 55, ar kadastra Nr.0100 904 6109.   Kreditori: Rīgas pilsētas pašvaldība, kuru pārstāv Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde,juridiskā adrese:Terēzes iela 5, Rīga.   Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu  ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma. Nekustamā īpašuma novērtējums - 18400,00 EUR. Izsoles sākumcena – 18400,00 EUR. Izsoles solis – 600,00, EUR. Izsoles sākuma datums: 2021.gada 1.aprīlis – plkst.13:00. Izsoles noslēguma datums: 2021.gada 5.maijs plkst.13.00.  Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2021.gada 21.aprīlim zvērinātas tiesu izpildītājas Vitas Brences, reģistrācijas Nr.27117212550, depozīta kontā Nr.LV12TREL9199045001000, Valsts kase ir jāiemaksā  nodrošinājuma summa 1840,00 EUR,  un izmantojot elektronisko izsoļu vietni jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam par autorizēšanu dalībai izsolē. 

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi