Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00042/029/2021-EIS
Izsoles sākums:
14.09.2021
Pieteikties var līdz:
04.10.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
14.10.2021 13:00

Izsoles rīkotājs:
Solovjova Lilija, ZTI
Adrese:
Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, LV-4601
Telefons:
64624889
E-pasts:
lilija.solovjova@lzti.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 310.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 3 100.00
Izsoles solis:
€ 150.00
Aktuālais solījums:
-
Lai uzsāktu pieteikšanos izsolei, autentificējies

Objekta informācija

Latgales apgabaltiesas 29. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Lilija Solovjova, prakses vieta Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, pārdod pirmajā izsolē Signei Bikovskai piederošo 1/3 domājamo daļu no nekustamā īpašuma, kas atrodas Kozori, Gaigalavas pag., Rēzeknes nov., kadastra numurs 7854 009 0192. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 5,5 ha. Piedzinējs: OU AKTIVA FINANTS, jur.adrese: A.Weizenbergi 20, 10151, Tallina, Igaunija. Nekustamā īpašuma 1/3 domājamās daļas piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena ir 3100,00 EUR. Izsoles solis: 150,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties nekustamā īpašuma pirmajā izsolē, līdz 2021. gada 4. oktobrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, t.i. 310,00 EUR, ZTI L.Solovjovas, reģ. Nr.08046611453, depozīta kontā Nr.LV69TREL9199104001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums un laiks - 2021. gada 14. septembris plkst.13:00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2021. gada 14. oktobris plkst.13:00. Tālr. uzziņām 64624889, 26111586. 

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi