Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00001/086/2020-EIS
Izsoles sākums:
17.01.2020
Pieteikties var līdz:
06.02.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
17.02.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Šusts Ainārs, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 3 500.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 35 000.00
Izsoles solis:
€ 1 000.00
Nosolītā cena:
€ 36 000.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts, prakses vieta Rīgā, Skolas ielā 9-12, pirmajā izsolē pārdod Ilgvaram Dreižim piederošo ½ domājamo daļu laulāto kopmantā no Stellai Dreižei piederošās 29/10000 domājamās daļas no nekustamā īpašuma – zemes gabala 1625 kvm platībā ar uz tā esošu vienu 6-stāvu dzīvojamo ēku (lietošanā bēniņu telpa B-15, 14 kvm platībā, ar grīdas laukumu 178.21 kvm, kas atrodas virs dzīvokļa Nr.42 un dzīvokļa Nr.15, kā arī atbilstoša daļa no koplietošanas telpām namīpašumā un zemes gabala), kas atrodas Bruņinieku iela 12, Rīga, kadastra numurs 0100 022 0004, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.510.

Piedzinējs: Likvidējamā akciju sabiedrība TRASTA KOMERCBANKA, adrese: Kr.Valdemāra iela 33-35, Rīga, LV-1010.

Novērtējums – izsoles sākumcena: 35000,00 EUR (trīsdesmit pieci tūkstoši euro, 00 centi). Izsoles solis – 1000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 6.februārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10 % apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 3500,00 EUR zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģ.Nr.LV06097511242, depozīta kontā Nr.LV76TREL9199067001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.

Izsoles sākuma datums - 2020.gada 17.janvāris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2020.gada 17.februāris, plkst.13:00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma.                

Tālrunis uzziņām 67693733.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi