Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 02.07.2020 13:59!
Sludinājuma reģ.nr:
00060/081/2020-EIS
Izsoles sākums:
02.06.2020
Pieteikties var līdz:
22.06.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
02.07.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Veinbergs Rolands, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 30.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 300.00
Izsoles solis:
€ 20.00
Nosolītā cena:
€ 4 520.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, ar prakses vietu:Torņa iela 4/1C-301, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Gintai Pučkovskai.

Piedzinējs – SIA Rīgas namu pārvaldnieks, Aleksandra Čaka ielā 42, Rīga, LV-1011.

Tiks izsolīts nekustamais īpašums – dzīvokļa īpašums Nr.8, un pie tā piederošās 3147/22113 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes gabala (kadastra numurs 01000870163) un tajā skaitā mājas funkcionāli saistītās būves - šķūņa lit.002, kas atrodas Čiekurkalna 2.līnijā 28, Rīgā, kadastra numurs 01009216964, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.305868.

Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 300,00.

Izsoles sākumcena: EUR 300,00.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles solis: EUR 20,00.

Izsoles sākums: 2020. gada 02. jūnijā, pulksten 13:00.

Izsoles noslēgums: 2020. gada 02. jūlijā, pulksten 13:00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 22. jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (Reģ.Nr.LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000, Valsts kase, kods TRELLV22,maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi