Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00080/081/2019-EIS
Izsoles sākums:
07.06.2019
Pieteikties var līdz:
27.06.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
08.07.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Veinbergs Rolands, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 190.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 1 900.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Nosolītā cena:
€ 4 200.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, ar prakses vietu: Elizabetes iela 51-10, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Svetlanai Rudzītei. Piedzinējs – SIA Rīgas namu pārvaldnieks, Aleksandra Čaka ielā 42, Rīga, LV-1011.

Tiks izsolīts nekustamais īpašums – zemes vienība (kadastra apzīmējums 80070033204), kas atrodas "d/s Titurga Nr.153", Baložos, Ķekavas nov., reģistrēts Baložu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.156. Saskaņā ar sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja atzinumu, un nekustamā īpašuma īpašnieces sniegto informāciju, uz zemes gabala atrodas īpašuma sastāvā nereģistrēta ēka, kas ir uzbūvēta patvaļīgi.

Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 1900,00.

Izsoles sākumcena: EUR 1900,00.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles solis: EUR 100,00.

Izsoles sākums: 2019. gada 07. jūnijā.

Izsoles noslēgums: 2019. gada 08. jūlijā, pulksten 13:00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019. gada 27. jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (Reģ.Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi