Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00015/104/2019-EIS
Izsoles sākums:
18.06.2019
Pieteikties var līdz:
08.07.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
18.07.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Trasūne Zane, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 300.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 3 000.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Nosolītā cena:
€ 10 600.00

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa nr.104 zvērināta tiesu izpildītāja Zane Trasūne, prakses vieta Bauskā, Dārza ielā 12a, pirmajā izsolē pārdod Danutai Vējai piederošo nekustamo īpašumu Tērces ceļš 8, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads, kadastra nr.7494 008 0222. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1904 m2. Piedzinējs – SIA Sigal Inkasso, Jaunciema gatve 271-4, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums – EUR 3000,00. Izsoles sākumcena – EUR 3000,00. Izsoles solis – EUR 100,00. Cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 18.06.2019. plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 18.07.2019. plkst. 13.00. Persona, kas vēlas piedalīties izsolē, iemaksā nodrošinājuma summu 10% (300,00 EUR) apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un lūgt tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē līdz 08.07.2019. Rekvizīti nodrošinājuma summas iemaksai: zvērināta tiesu izpildītāja Zane Trasūne, reģ. Nr. LV24068012056, depozīta konta Nr. LV08TREL9199080001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Tīmekļa vietne, kur pieejama informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā: https://izsoles.ta.gov.lv/.  Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Tālr. uzziņām 63924694; 22010110. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi