Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00005/014/2018-EIS
Izsoles sākums:
15.01.2018
Pieteikties var līdz:
04.02.2018 23:59
Izsoles noslēgums:
14.02.2018 13:00
Izsoles rīkotājs:
Kalugina Ivetta, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 250.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 2 500.00
Izsoles solis:
€ 250.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.14 zvērināta tiesu izpildītāja Ivetta Kalugina, prakses vieta Ostas iela 23, Ventspils, rīko pirmo izsoli Gundaram Ķeizaram piederošajai 1/6 domājamai daļai nekustamā īpašuma Piedzinējs: AS Norvik banka, Elizabetes iela 15-2, Rīga Hipotekārais kreditors: AS Luminor Bank, Sklanstes iela 12, Rīga Parādnieks: Gundars Ķeizars Nekustamā īpašuma adrese: Burtnieku iela 10/12, Ventspils Viss nekustamais īpašums ar kadastra numuru 2700 526 0026 sastāv no dzīvojamās ēkas un septiņām palīgceltnēm. Ar vērtēšanas objektu tiek saprasts uz 1/6 domājamo daļas ēku (būvju) īpašuma tiesības uz atsevišķa lietošanā esošu dzīvokli Nr.1, Nr.2, Nr.4, palīgceltnēm. Nekustamā īpašuma novērtējums 2500.00 EUR. Pirmās izsoles sākumcena 2500.00 EUR Izsoles solis 250.00 EUR Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2018.gada 4.februārim ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ivettas Kaluginas reģistrācijas Nr. LV08076411647 depozīta kontā Nr. LV66TREL9199009001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 250.00 EUR un jālūdz tiesu izpildītāju (izmantojot elektronisko izsoļu vietni) autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums – 2018.gada 15.janvāris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2018.gada 14.februāris plkst.13:00.Tālr. uzziņām 63624319.  

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi