Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00001/025/2018-EIS
Izsoles sākums:
15.01.2018
Pieteikties var līdz:
04.02.2018 23:59
Izsoles noslēgums:
14.02.2018 13:00
Izsoles rīkotājs:
Rutkovska Gaida, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 340.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 2 550.00
Izsoles solis:
€ 200.00
Nosolītā cena:
€ 7 350.00

Objekta informācija

Latgales apgabaltiesas 31.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Gaida Rutkovska, reģistrācijas Nr.LV15055811479, prakses vieta: Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, pārdod otrajā izsolē Vladimiram Nazarenko piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Mehanizatoru iela 7-4, Preiļi, Preiļu nov., kadastra Nr.76019002685. Piedzinējs: valsts. Nekustamais īpašums nav reģistrēts zemesgrāmatā. Nekustamais īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 60,6 kvm. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība noteikta 3400 EUR un izsoles sākumcena 2550 EUR.  Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 200 EUR.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018.gada 4.februārim jāieskaita tiesu izpildītājas Gaidas Rutkovskas, reģ. nr.LV15055811479, depozīta kontā Nr.LV98TREL9199020001000, Valsts kasē, nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un jālūdz tiesu izpildītāja apstiprināt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2018.gada 15.janvāris plkst.13.00 un izsoles noslēguma datums - 2018.gada 14.februāris plkst.13.00. Tālr. uzziņām 64624889, mob.26806595.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi