Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00010/109/2019-EIS
Izsoles sākums:
18.03.2019
Pieteikties var līdz:
07.04.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
17.04.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Celherte-Ozola Agnese, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 75.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 750.00
Izsoles solis:
€ 75.00
Nosolītā cena:
€ 1 350.00

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas 109. iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Agnese Celherte-Ozola (prakses vieta Mātera iela 55, Jelgava) rīko pirmo izsoli Igora Goreļenkova 1/2 domājamai daļai no nekustamā īpašuma – 4.līnija 39I, Jelgavā, kadastra Nr. 0900 021 0599. Īpašuma sastāvs: zemes gabals ar kopējo platību 1113 kv.m. Īpašuma novērtējums – EUR 750,00. Izsoles sākumcena - EUR 750,00. Izsoles solis EUR 75,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs: SIA Baltics Credit Solutions Latvia, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 21-11, Rīga; Jelgavas pilsētas pašvaldība, juridiskā adrese: Lielā iela 11, Jelgava.  Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē līdz 07.04.2019. izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 75,00 apmērā tiesu izpildītāja Agneses Celhertes-Ozolas, reģ. nr. LV18038511080, depozīta kontā Nr.LV19TREL919911000100B, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un lietas Nr. 00593/109/2018. Izsole sāksies 18.03.2019. un noslēgsies 17.04.2019. plkst. 13:00.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi