Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00046/040/2018-EIS
Izsoles sākums:
13.12.2018
Pieteikties var līdz:
02.01.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
14.01.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Strižko Jānis, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 14 270.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 142 700.00
Izsoles solis:
€ 3 000.00
Nosolītā cena:
€ 157 700.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.40 zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Strižko, ar prakses vietu Tērbatas iela 59/61-7, Rīga, pirmajā izsolē pārdod nekustamo īpašumu Balasta dambis 70 - 10, Rīga, kadastra Nr.0100 909 5418. Īpašnieks – Emīls Erts. Piedzinējs – SIA "PAUS KONSULTS", Blaumaņa iela 38/40, Rīga, LV-1011. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.10 76,7 m2 platībā un 767/54241 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 0100 062 0156). Nekustamā īpašuma novērtējums: 142 700,00 EUR (viens simts četrdesmit divi tūkstoši septiņi simti euro un 00 euro centi). Pirmās izsoles sākumcena: 142 700,00 EUR (viens simts četrdesmit divi tūkstošo septiņi simti euro un 00 euro centi). Izsoles solis: 3 000,00 EUR (trīs tūkstoši euro un 00 euro centi). Nekustamā īpašuma izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2018.gada 13.decembris plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 2019.gada 14.janvāris plkst.13.00. Visām personām, kurām uz Nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 2.janvārim, zvērinātam tiesu izpildītājam Jānim Strižko jālūdz autorizācija izsolei un jāiemaksā tiesu izpildītāja Jāņa Strižko, reģistrācijas Nr.02108311070, depozīta kontā: Valsts Kase, konta Nr.LV84TREL9199094001000, TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 14 270,00 (četrpadsmit tūkstoši divi simti septiņdesmit euro un 00 euro centi) apmērā. Tālr. uzziņām 67271344.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi