Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00011/066/2019-EIS
Izsoles sākums:
14.02.2019
Pieteikties var līdz:
06.03.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
18.03.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Vildaus Juris, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 740.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 7 400.00
Izsoles solis:
€ 500.00
Nosolītā cena:
€ 7 900.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas 66.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Juris Vildaus, prakses vieta Rīga, Avotu iela 40-13, rīko nekustamā īpašuma Sila iela 5, Baldone, Baldones novads, kad.Nr.8005 001 5409, kadastra Nr.8005 001 5409 pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kad.apz.8005 001 5409 0,1985ha platībā, uz kura atrodas pārvietojamā garāža.  Nekustamā īpašuma īpašnieks – Sergejs Jakuba. Piedzinējs – Baldones novada dome, adrese: Pārupes iela 3, Baldone.  Nekustamā īpašuma novērtējums - 7400 EUR. Izsoles sākumcena –  7400 EUR. Izsoles solis – 500 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.  Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 06.martam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 740 EUR, zvērināta tiesu izpildītāja Jura Vildaus, reģistrācijas Nr. 22127810025, Valsts kase, kontā Nr. LV97TREL9199053001000, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums - 2019.gada 14.februāris, plkst.13:00 izsoles noslēguma datums un laiks - 2019.gada 18.marts, plkst.13:00.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi