Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00006/102/2019-EIS
Izsoles sākums:
16.07.2019
Pieteikties var līdz:
05.08.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
15.08.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Meimere Aelita, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 880.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 18 800.00
Izsoles solis:
€ 1 000.00
Nosolītā cena:
€ 23 800.00

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.102 zvērināta tiesu izpildītāja Aelita Meimere, prakses vieta Bauskā, Dārza 12a, pirmajā izsolē pārdod Agnesei Ādminei piederošo nekustamo īpašumu- Tirgus iela 3-108, Iecava, Iecavas novads. Nekustamais īpašums sastāv no četristabu dzīvokļa ar kopējo platību 79,1 m2, ar pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 749/57050 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kura īpašuma tiesības reģistrētas Iecavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1084 108 ar kadastra Nr. 4064 900 0717. Piedzinējs: SIA “Iecavas siltums”, Tirgus iela 12, Iecava, Iecavas novads.  Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.             

Nekustamā īpašuma novērtējums/izsoles sākumcena – 18800,00 EUR.

Izsoles solis -  EUR 1000,00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019. gada 5. augustam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgums autorizēt to dalībai izsolē un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Aelitas Meimeres, reģ. Nr.10097012082, Valsts kase, depozīta kontā Nr.LV58TREL9199079001000, nodrošinājumu  1880,00 EUR  apmērā. Izsoles sākuma datums - 2019. gada 16. jūlijs plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums un laiks – 2019. gada 15. augusts plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi