Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 05.05.2021 13:31!
Sludinājuma reģ.nr:
00003/071/2021-EIS
Izsoles sākums:
01.04.2021
Pieteikties var līdz:
21.04.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
05.05.2021 13:00

Izsoles rīkotājs:
Muižnieks Oskars, ZTI
Adrese:
Ģertrūdes iela 62A-47, Rīga, LV-1011
Telefons:
67272341
E-pasts:
oskars.muiznieks@lzti.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 10 000.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 100 000.00
Izsoles solis:
€ 1 000.00
Nosolītā cena:
€ 144 000.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas 71.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Oskars Muižnieks (prakses vieta Ģertrūdes iela 62A-47, Rīgā) pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod Ivandei Pīlāgai piederošās 5623/100000 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Pulkveža Brieža iela 9 k-1, Rīgā ar kadastra numuru 0100 011 0204. Pārdodamais objekts atbilstoši zemesgrāmatas nodalījumā reģistrētajam ir valdījumā un lietošanā nodotais 3-istabu dzīvoklis Nr.8, kā arī kopīpašuma daļas no daudzdzīvokļu ēkas un zemes gabala, kas VZD Kadastra sistēmā reģistrēts kā dzīvokļa īpašums ar kadastra Nr.0100 927 2054, tā kopējā platība 102,6m2. Nekustamais īpašums VZD Kadastra sistēmā ir pilnībā sadalīts dzīvokļu īpašumos. Īpašuma sadale zemesgrāmatā nav reģistrēta.

Piedzinējs: SIA B2Kapital, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 41-10, Rīgā.

Nekustamā īpašuma novērtējums 100 000,00 EUR. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.1 pantu pirmās izsoles sākumcena– 100 000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis – 1000,00 EUR. Izsoles sākums 2021.gada 1.aprīlī plkst.13:00. Izsoles noslēgums 2021.gada 5.maijā plkst.13:00. Personām, kas vēlas piedalīties izsolē līdz 2021.gada 21.aprīlim: zvērināta tiesu izpildītāja Oskara Muižnieka, reģ.Nr.LV20046112971, depozīta kontā Nr.LV41TREL9199058001000, Valsts kasē, ir jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – 10 000,00 EUR (maksājuma uzdevumā norādīt - iemaksa par izsoli izpildu lietā Nr.01504/071/2020); izmantojot elektronisko izsoļu vietni jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam par autorizēšanu dalībai izsolē. 

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi