Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00029/110/2019-EIS
Izsoles sākums:
12.06.2019
Pieteikties var līdz:
02.07.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
12.07.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Andrejeva Indra, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 720.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 17 200.00
Izsoles solis:
€ 860.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas 110.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Indra Andrejeva, prakses vieta Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16-403, Jelgavā, rīko SIA MILENIALS, juridiskā adrese Kooperatīva iela 2-12, Jelgava, piederošā nekustamā īpašuma "Stigmas", Cenu pag., Ozolnieku nov., kadastra Nr. 5444 506 0017, pirmo izsoli. Piedzinējs – Valsts vides dienests Jelgavas reģionālā vides pārvalde, Kazarmas iela 17a, Jelgava. Nekustamais īpašums sastāv no ēkas - darbnīcas (kadastra apzīmējums 5444 006 0112 001) ar kopējo platību 1247,5 kv.m., ēkas - darbnīcas (kadastra apzīmējums 5444 006 0112 002) ar kopējo platību 1512,7 kv.m., ēkas - noliktavas (kadastra apzīmējums 5444 006 0112 003) ar kopējo platību 67,9 kv.m. un ēkas - noliktavas (kadastra apzīmējums 5444 006 0112 004) ar kopējo platību 16,8 kv.m. Zeme nav nekustamā īpašuma sastāvā. Ēkas saistītas ar zemes gabalu kadastra apzīmējums 5444 006 0112. Nekustamā īpašuma novērtējums – 17200,00 EUR. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena – 17200,00 EUR. Izsoles solis - 860,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums - 2019. gada 12. jūnijā un izsoles noslēgums - 2019. gada 12. jūlijā plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē līdz 2019. gada 2. jūlijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 1720,00 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Indras Andrejevas reģ.Nr.LV25116610021 depozīta kontā – Valsts Kase, konta Nr.LV68TREL9199082002000, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama Elektronisko izsoļu vietnē.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi