Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00004/021/2019-EIS
Izsoles sākums:
17.04.2019
Pieteikties var līdz:
07.05.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
17.05.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Zaķe Alīna, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 110.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 1 100.00
Izsoles solis:
€ 110.00
Nosolītā cena:
€ 1 210.00

Objekta informācija

Latgales apgabaltiesas 21. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Alīna Zaķe, prakses vieta Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 93a pārdod pirmajā izsolē par bezmantinieku mantu atzītu nekustamo īpašumu ½ domājamo daļu no dzīvokļa īpašuma Nr. 43, ar kadastra Nr. 0500 902 1039, kas atrodas Jātnieku iela 88, Daugavpilī un, kas ir reģistrēts Daugavpils tiesas zemesgrāmatu nodaļā Nr. 2164 43.

Nekustamais īpašums sastāv no vienistabas dzīvokļa īpašuma Nr. 43, 38.8 m² kopplatībā un kopīpašuma 388/29535 domājamām daļām no būves un zemes. Dzīvoklis atrodas 6. stāvā.

Kreditors: Daugavpils pilsētas dome, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils.

Nekustamā īpašuma 1/2 domājamās daļas novērtējums - 1100,00 EUR.

Pirmās izsoles sākumcena - 1100,00 EUR.

Izsoles solis – 110,00 EUR.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2019. gada 7. maijam ir jāiemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā Nr. LV44TREL919902100200B, saņēmējs Alīna Zaķe, reģ., Nr. 22095811436, Valsts Kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 110,00 EUR apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē.

Izsoles sākuma datums - 2019.gada 17. aprīlis.

Izsoles noslēguma datums un laiks - 2019.gada 17. maijs plkst.13:00.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi