Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 22.10.2020 13:18!
Sludinājuma reģ.nr:
00023/019/2020-EIS
Izsoles sākums:
22.09.2020
Pieteikties var līdz:
12.10.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
22.10.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Osipovs Ingars, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 140.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 1 400.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Nosolītā cena:
€ 13 500.00

Objekta informācija

        Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 19 zvērināts tiesu izpildītājs Ingars Osipovs (prakses vieta Preiļi, Raiņa bulvāris 3-2) pārdod pirmajā izsolē  Viktora Fjodorova piederošo nekustamo īpašumu – "Papeles-1", Laucesas pag., Daugavpils novads, kadastra Nr. 4464 002 0271, nekustamais īpašums sastāv no divi zemes gabaliem, kopējā platība 2,64Ha, īpašuma tiesības reģistrētas Laucesas pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000304936.  Parādnieks Viktors Fjodorovs, Vecpils iela 33, Daugavpils Piedzinējs:   Valsts ieņēmumu dienests, reģ Nr. 90000069281.     Nekustamā īpašuma novērtējums un pirmās izsoles sākumcena 1400,00EUR.  Izsoles sākumcena  nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.      Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles solis- 100,00EUR. Izsole sākuma datums ir 2020. gada 22. septembrī pulksten.13:00 un izsoles noslēguma datums 2020.gada 22. oktobrī pulksten 13:00. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 12. oktobrim jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Ingars Osipovs reģ. Nr. 28057312166 depozīta kontā: nr.: LV10TREL9199014001000, Saņēmējbanka: Valsts Kase, kods TRELLV22 nodrošinājums 140,00EUR apmērā, un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē. Tālrunis uzziņām 29147059.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi