Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00023/074/2019-EIS
Izsoles sākums:
20.03.2019
Pieteikties var līdz:
09.04.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
23.04.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Kalniņa Aija, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 4 500.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 45 000.00
Izsoles solis:
€ 3 000.00
Aktuālais solījums:
€ 60 000.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.74 zvērināta tiesu izpildītāja Aija Kalniņa: prakses vieta Rīgā, Antonijas ielā 4 - 2A, pirmajā izsolē pārdod Emīlijas Čašas mantoto nekustamo īpašumu, kas ietilpst Georga Čašas mantojuma masā un reģistrēts uz mirušās Birutas Čašas vārda.

Piedzinējs: KB Nams 1938, Brīvības ielā 90-32, Rīga, LV-1001.

Tiks izsolīts nekustamais īpašums – dzīvokļa īpašums Nr.89, Brīvības ielā 90, Rīgā, kadastra numurs 0100 900 3980, platība 56,38 kvm., pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 5638/958463 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala nomas tiesības uz 99 gadiem, ierakstīts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.8483 89.

Pēc kārtas tā ir pirmā izsole.

Nekustamā īpašuma novērtējums: 45000.00 EUR.

Pirmās izsoles sākumcena: 45000.00 EUR.

Izsoles solis: 3000.00 EUR.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles sākuma datums: 20.03.2019 plkst.13:00.

Izsoles noslēguma datums: 23.04.2019 plkst.13:00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 9.aprīlim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma.

Rekvizīti nodrošinājuma summas iemaksai: Zvērināta tiesu izpildītāja Aija Kalniņa, Reģ.Nr.LV22105210600, depozīta konta Nr.LV88TREL9199059001000, Valsts kase, kods:TRELLV22. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Tīmekļa vietne, kur pieejama informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanasnoteikumi Tālrunis informācijai- 67331863, 29544487.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi