Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00099/081/2019-EIS
Izsoles sākums:
16.07.2019
Pieteikties var līdz:
05.08.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
15.08.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Veinbergs Rolands, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 530.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 3 975.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Nosolītā cena:
€ 6 175.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, ar prakses vietu:Elizabetes iela 51-10, Rīga, pārdod otrajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder EduardamIvanovam. Piedzinēji – Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012; SIA Rīgas namu pārvaldnieks, Aleksandra Čaka ielā 42, Rīga, LV-1011.

Tiks izsolīts nekustamais īpašums – dzīvoklis Nr.8, un pie tā piederošās 2990/27990 kopīpašumadomājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala, kas atrodas Čiekurkalna 2. līnijā 24, Rīgā, kadastra numurs01009049805, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.250058.

Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 5300,00.

Izsoles sākumcena: EUR 3975,00.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles solis: EUR 100,00.

Izsoles sākums: 2019. gada 16. jūlijā.

Izsoles noslēgums: 2019. gada 15. augustā, pulksten 13:00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019. gada 05. augustam, izmantojot elektronisko izsoļuvietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10%apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (Reģ.Nr.LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000, Valsts kase, kods TRELLV22,maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi