Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00098/081/2019-EIS
Izsoles sākums:
16.07.2019
Pieteikties var līdz:
05.08.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
15.08.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Veinbergs Rolands, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 3 840.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 38 400.00
Izsoles solis:
€ 500.00
Nosolītā cena:
€ 47 400.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, ar prakses vietu: Elizabetes iela 51-10, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Victor Lisitsyn. Piedzinējs – SIA Rīgas namu pārvaldnieks, Aleksandra Čaka ielā 42, Rīga, LV-1011.

Tiks izsolīts nekustamais īpašums – dzīvokļa īpašums Nr.90, un pie tā piederošās 6165/674309 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala, kas atrodas Ēbelmuižas ielā 20, Rīgā, kadastra numurs 01009020067, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.926490.

Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 38400,00.

Izsoles sākumcena: EUR 38400,00.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles solis: EUR 500,00.

Izsoles sākums: 2019. gada 16. jūlijā.

Izsoles noslēgums: 2019. gada 15. augustā, pulksten 13:00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019. gada 05. augustam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (Reģ.Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi