Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00018/093/2019-EIS
Izsoles sākums:
28.05.2019
Pieteikties var līdz:
17.06.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
27.06.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Riseva Vineta, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 510.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 5 100.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Nosolītā cena:
€ 5 200.00

Objekta informācija

Vidzemes apgabaltiesas 93.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Vineta Riseva, prakses vieta: Rīgas iela 7,Limbaži, rīko Tatjanai  Kirinai piederošā nekustamā īpašuma Brīvības iela 5-11, Līgatne, kadastra Nr. 4211 900 0354, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 62,3 kvm un  623/5357 kopīpašuma domājamām daļām no būves un zemes. Piedzinējs - sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sigal Inkasso, Jaunciema gatve 271-4, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums- EUR 5100,00. Izsoles sākumcena - EUR 5100,00. Izsoles solis EUR 100,00. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019. gada 17. jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma 510,00 EUR apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas depozīta kontā LV64TREL919910700100B, saņēmēja - Vineta Riseva, reģ. Nr. 15087811027, Valsts kase, kods TRELLV22, kā arī, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums 2019. gada 28. maijs, izsoles noslēguma datums un laiks - 2019. gada 27. jūnijs plkst.13.00.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi