Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00038/106/2019-EIS
Izsoles sākums:
11.06.2019
Pieteikties var līdz:
01.07.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
11.07.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Klaģe Andžela, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 120.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 900.00
Izsoles solis:
€ 50.00
Nosolītā cena:
€ 950.00

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.106 zvērināts tiesu izpildītājs Andžela Klaģe, ar prakses vietu Dobelē, Zaļajā ielā 44-1, atkārtotā otrajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod Armandam Līckrastiņam piederošo nekustamo īpašumu. Piedzinējs: Ozolnieku novada dome, reģ.Nr.90001623310, Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku nov., LV-3018 Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0900 017 0110 un kopējo platību 20602 m² un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0900 017 0129 un kopējo platību 2792 m². Nekustamais īpašums Zālītes iela 3B, Jelgavas pilsētā, kadastra numurs 0900 017 0102, reģistrēts Jelgavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000497485. Nekustamā īpašuma novērtējums- 1200.00 EUR Izsoles sākumcena- 900.00 EUR. Izsoles solis- 50.00 EUR Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums 11.06.2019 plkst 13.00 Izsoles noslēgums 11.07.2019 plkst. 13.00. Personām, kas vēlas piedalīties izsolē līdz 01.07.2019, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma- 120.00 EUR, zvērināta tiesu izpildītāja Andželas Klaģes, reģ.Nr. 13036910026, depozīta kontā LV21TREL9199081002000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā atrodama https://izsoles.ta.gov.lv Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi  

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi