Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00046/074/2019-EIS
Izsoles sākums:
18.06.2019
Pieteikties var līdz:
08.07.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
18.07.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Kalniņa Aija, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 7 345.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 73 450.00
Izsoles solis:
€ 3 000.00
Nosolītā cena:
€ 94 450.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.74 zvērināta tiesu izpildītāja Aija Kalniņa: prakses vieta Rīgā, Antonijas ielā 4 - 2A, rīko pirmo izsoli parādniekam Gintam Barkovskim piederošam nekustamam īpašumam.

Piedzinēji:

1. Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, Terēzes ielā 5, Rīga, LV-1012;

2. AS Swedbank, Balasta dambis 15, Rīga, LV-1048.

Tiks izsolīts nekustamais īpašums – Braslas iela 27-28, Rīga, kadastra numurs 0100 922 4902, platība 131,7 kvm., kopīpašuma 1317/63170 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, ierakstīts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.24454 28.

Pēc kārtas tā ir pirmā izsole.

Nekustamā īpašuma novērtējums: 73450.00 EUR.

Pirmās izsoles sākumcena: 73450.00 EUR.

Izsoles solis: 3000.00 EUR.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles sākuma datums: 18.06.2019. plkst.13:00.

Izsoles noslēguma datums: 18.07.2019. plkst.13:00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 8.jūlijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma.

Rekvizīti nodrošinājuma summas iemaksai: Zvērināta tiesu izpildītāja Aija Kalniņa, Reģ.Nr.LV22105210600, depozīta konta Nr.LV88TREL9199059001000, Valsts kase, kods: TRELLV22. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Tīmekļa vietne, kur pieejama informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanasnoteikumi Tālrunis informācijai- 67331863, 29544487.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi