Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00139/005/2019-EIS
Izsoles sākums:
28.05.2019
Pieteikties var līdz:
17.06.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
27.06.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Biķe Agnese, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 12 050.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 90 375.00
Izsoles solis:
€ 3 000.00
Nosolītā cena:
€ 117 375.00

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepājā, pārdod otrajā izsolē parādniekam SIA “Ezernieki Agro” (Kuldīgas rajona zemnieku saimniecība “Ezernieki”), juridiskā adrese – “Ezernieki”, Ēdoles pagasts, Kuldīgas novads, piederošo nekustamo īpašumu “Vecrīdznieki”, kas atrodas Zlēku pagastā, Ventspils novadā. Piedzinējs: AS “SEB Banka”, adrese – Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 59 ha, uz kura atrodas dzīvojamā māja, reģistrēts Zlēku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 39, kadastra Nr. 9894 002 0005. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība 120 500,00 EUR. Otrās izsoles sākumcena 90 375,00 EUR. Izsoles solis 3 000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 17.jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 12 050,00 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917 depozīta kontā LV91TREL9199002002000, VALSTS KASE, kods TRELLV22 maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums – 2019.gada 28.maijs, izsoles noslēguma datums un laiks – 2019.gada 27.jūnijs plkst.13:00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi