Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00070/114/2019-EIS
Izsoles sākums:
20.09.2019
Pieteikties var līdz:
10.10.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
21.10.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Bērziņa Pārsla, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 380.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 2 850.00
Izsoles solis:
€ 200.00
Nosolītā cena:
€ 3 050.00

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 114 zvērināta tiesu izpildītāja Pārsla Bērziņa reģ. Nr.LV06117511080, prakses vieta Tukums, Pils iela 14, rīko Inetas Šenvaldes piederošā nekustamā īpašuma otro izsoli. Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 9050 008 0399  sastāv no neapbūvēta zemes gabala ar kopējo platību 5314 m2. Nekustamais īpašums atrodas Engures novadā, Engures pagastā, Apšuciems, Egļu ielā 6. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 3800,00, sākumcena EUR 2850,00, Izsoles solis EUR 200,00. Piedzinējs- AS SEB banka, Meistaru iela 1, Valdlauči; Engures pagasta pārvalde, Jūras iela 85, Engure. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019. gada 10.oktobrim (izsoles 20.dienas datums), izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – (380,00 EUR, kurai jābūt depozīta kontā), zvērināta tiesu izpildītāja (Pārsla Bērziņa), reģ. Nr. (06117511080), depozīta kontā Nr. LV93TREL9199088001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.” Izsoles sākuma datums - 2019.gada 20.septembris pulksten 13:00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2019.gada 21.oktobris plkst.13:00.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi