Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00008/027/2019-EIS
Izsoles sākums:
21.02.2019
Pieteikties var līdz:
13.03.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
25.03.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Osipova Žanna, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 180.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 1 800.00
Izsoles solis:
€ 150.00
Nosolītā cena:
€ 2 250.00

Objekta informācija

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 27 zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, prakses vieta Raiņa bulvāris 3-1, Preiļi, rīko pirmo izsoli Ilonas Šarkadijas piederošajam nekustamajam īpašumam pēc adreses Poligona 48-88, Daugavpils, kas reģistrēts Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 5388 88, ar kadastra numurs: 0500 903 2106, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 88, kopplatībā 46,6 m2, kopīpašuma 466/41673 domājamā daļa no būves (kadastra apzīmējums 05000320103001) un kopīpašuma 466/41673 domājamā daļa no zemes (kadastra apzīmējums 05000320103). Parādniece Ilona Šarkadija, Poligona iela 48-88, Daugavpils. Piedzinējs: AS Daugavpils siltumtīkli, Daugavpils pilsētas dome. Īpašuma izsoles sākumcena 1800,00 EUR. Izsoles solis- 150,00EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākuma datums ir 2019.gada 21.feruāris plkst.13:00 un izsoles noslēguma datums 2019.gada 25.marts pulksten 13:00. Visām personām, kurām uz Nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 13.martam, izmantojot elektronisko vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē, iemaksājot nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma 180,00 Eiro, zvērināta tiesu izpildītājas Žannas Osipovas, reģ. nr. 25077712171, depozīta kontā nr.: LV43TREL9199089001000, Valsts Kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķi norādot piešķirtā rēķina numuru. Uzziņas pa tālr. 29183199.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi