Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00064/011/2019-EIS
Izsoles sākums:
12.06.2019
Pieteikties var līdz:
02.07.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
12.07.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Cgojeva Dace, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 280.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 9 600.00
Izsoles solis:
€ 900.00
Nosolītā cena:
€ 10 500.00

Objekta informācija

 Kurzemes apgabaltiesas 11. iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Dace Cgojeva, prakses vieta Lielā iela-1, Talsos, pārdod otrajā izsolē nekustamo īpašumu Ostas iela 2D, Roja, Rojas nov., kas pieder OU OÜ TS INVESTOR, Igaunijas reģistrācijas Nr.11716641.  

·         Parādnieks: OU OÜ TS INVESTOR, Igaunijas reģistrācijas Nr.11716641.  

·        Piedzinējs: Rojas novada dome, reģistrācijas Nr.90002644930, Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas nov., LV-3264                   

·         Novērtējums:  EUR 12 800,00    

Nekustamā īpašuma īss apraksts: piestātne ar kadastra apzīmējumu 88820080729046 un kopējo garumu 74,15 m. Nekustamais īpašums reģistrēts Rojas novada zemesgrāmatā, ar kadastra Nr.88825080083.  

* Otrās izsoles sākumcena EUR 9 600,00

* Izsoles solis EUR 900,00

* Izsoles cena nav  apliekama ar pievienotās vērtības nodokli

* Izsoles sākuma datums: 2019.gada 12.jūnijs, plkst. 13.00

* Izsoles noslēguma datums: 2019.gada 12.jūlijs, plkst. 13.00  

Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai.  

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 2.jūlijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātam tiesu izpildītājam Dacei Cgojevai lūgums autorizēt izsolei un jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Daces Cgojevas, reģ.Nr.04077112501, depozīta kontā LV28TREL9199099001000, Valsts kase 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma- EUR 1280,00.

Tālr. 63232382.    

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi