Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00003/011/2020-EIS
Izsoles sākums:
17.01.2020
Pieteikties var līdz:
06.02.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
17.02.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Cgojeva Dace, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
21 %
Nodrošinājuma maksa:
€ 2 320.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 17 400.00
Izsoles solis:
€ 1 500.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

 Kurzemes apgabaltiesas 11. iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Dace Cgojeva, prakses vieta Lielā iela-1, Talsos, pārdod otrajā izsolē nekustamo īpašumu Lidlauks, Dundagas pag., Dundagas nov., kas pieder SIA WOODSTUFF, reģistrācijas Nr.44103040864.  

·         Parādnieks: SIA WOODSTUFF, reģistrācijas Nr.44103040864, Vidzemes iela 66, Salacgrīva, Salacgrīvas nov., LV-4033.  

·         Piedzinēji: (a) Margita Kalniņa, (b) Dundagas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009115209, Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270, (c) AS Latvijas valsts meži, reģistrācijas Nr.40003466281, Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004.                  

·         Novērtējums:  EUR 23 200,00    

Nekustamā īpašuma īss apraksts: būve (lidlauka skrejceļš) ar kadastra apzīmējumu 88500210063003 un kopējo platību 8734,9 kv.m.

Nekustamais īpašums reģistrēts Dundagas pagasta zemesgrāmatā, ar kadastra Nr.88505210003.  

* Otrās  izsoles sākumcena EUR 17 400,00

* Izsoles solis EUR 1500,00

* Izsoles cena ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli

* Izsoles sākuma datums: 2020.gada 17.janvāris, plkst. 13.00

* Izsoles noslēguma datums: 2020.gada 17.februāris, plkst. 13.00  

Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai.  

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 6.februārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātam tiesu izpildītājam Dacei Cgojevai lūgums autorizēt izsolei un jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Daces Cgojevas, reģ.Nr.04077112501, depozīta kontā LV28TREL9199099001000, Valsts kase 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma- EUR 2320,00.

Tālr. 63232382.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi