Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00031/114/2019-EIS
Izsoles sākums:
18.06.2019
Pieteikties var līdz:
08.07.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
18.07.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Bērziņa Pārsla, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 3 540.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 35 400.00
Izsoles solis:
€ 500.00
Nosolītā cena:
€ 35 900.00

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 114 zvērināta tiesu izpildītāja Pārsla Bērziņa reģ. Nr. LV 06117511080, prakses vieta Tukums, Pils iela 14, rīko AS ‘’MDC Nord’’ piederošā nekustamā īpašuma pirmo izsoli.  Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 9074 007 0050  sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 9400 m2, jaunbūves – zivju konservu kombināta ēkas ar kadastra apzīmējumu 9074 007 0050 001 ar kopējo platību 1086,9 m2 un jaunbūves – biroja ēkas ar kadastra apzīmējumu 9074 007 0050 002. Nekustamais īpašums atrodas Tukuma novadā, Pūres pagastā, ‘’Silavas’’. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 35400,00, sākumcena EUR 35400,00, Izsoles solis 500,00 EUR Piedzinējs- Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019. gada 8.jūlijam (izsoles 20.dienas datums), izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – (3540,00 EUR, kurai jābūt depozīta kontā) , zvērināta tiesu izpildītāja (Pārsla Bērziņa), reģ.Nr. (06117511080), depozīta kontā Nr. LV93TREL9199088001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.” Izsoles sākuma datums - 2019.gada 18.jūnijs pulksten 13.00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2019.gada 18.jūlijs plkst.13:00.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi