Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00002/102/2019-EIS
Izsoles sākums:
19.03.2019
Pieteikties var līdz:
08.04.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
18.04.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Meimere Aelita, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 320.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 3 200.00
Izsoles solis:
€ 150.00
Nosolītā cena:
€ 3 500.00

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.102 zvērināta tiesu izpildītāja Aelita Meimere, prakses vieta Bauskā, Dārza 12a, pirmajā izsolē pārdod Vitai Sirmelei piederošo 1/3 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Salātu iela 16 k-1-31 Bauska, Bauskas novads. Viss nekustamais īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 52 m2, ar pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 520/29145 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas, kura īpašuma tiesības reģistrētas Bauska pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 221 31 ar kadastra Nr. 4001 900 0884 (parādniece ZTI iesniegusi dzīvokļa īres līgumu).  Piedzinējs: Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga.  Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.                             

Nekustamā īpašuma 1/3 domājamās daļas novērtējums/izsoles sākumcena - 3200,00 EUR

Izsoles solis -  150,00 EUR

Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2019. gada 8. aprīlim jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Aelitas Meimeres, reģ. Nr.10097012082, Valsts kase, depozīta kontā Nr.LV58TREL9199079001000, nodrošinājumu EUR 320,00 apmērā, un izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātam tiesu izpildītājam lūgums autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2019. gada 19. marts plkst.13.00, izsoles noslēguma datums un laiks – 2019. gada 18. aprīlis plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi