Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 19.10.2020 13:05!
Sludinājuma reģ.nr:
00004/015/2020-EIS
Izsoles sākums:
17.09.2020
Pieteikties var līdz:
07.10.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
19.10.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Sproģe Sanija, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 240.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 1 800.00
Izsoles solis:
€ 180.00
Nosolītā cena:
€ 2 340.00

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 15 zvērināta tiesu izpildītāja Sanija Sproģe, prakses vieta Ūdens iela 15, Ventspils, pārdod otrajā izsolē Zigmusa Kerija par bezmantinieka mantu atzīto nekustamo īpašumu   Kreditors: Kuldīgas novada pašvaldība Nekustamā īpašuma adrese: Pūpoli – 17, Vārme, Vārmes pagasts, Kuldīgas novads. Nekustamais īpašums, ar kadastra numuru 6296 900 0038 ,  atrodas Kuldīgas novadā, Vārmes pagastā, Vārme, Pūpoli - 17, ir reģistrēts Vārmes pagasta  zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 211-17, un sastāv no dzīvokļa   ar kopējo platību 33,2 m2  , kā arī pie dzīvokļa piederošo kopīpašuma 332/13437 domājamo daļu no būves ar kadastra apzīmējumu 62960030216001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 62960030216. Nekustamā īpašuma novērtējums ir  2400,00 EUR. Izsoles sākumcena ir 1800,00 EUR. Izsoles solis – 180,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2020.gada 07.oktobrim  ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Sanijas Sproģes, Reģ.Nr. 04107411642, depozīta kontā LV16TREL9199010001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 240,00 EUR un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2020.gada 17.septembris , izsoles noslēguma datums un laiks - 2020.gada 19.oktobris pulkstens 13.00. Tālrunis uzziņām: 63623241, 29714969

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi