Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00001/057/2020-EIS
Izsoles sākums:
15.01.2020
Pieteikties var līdz:
04.02.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
14.02.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Pētersone Ligita, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 3 400.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 34 000.00
Izsoles solis:
€ 1 020.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.57 zvērināta tiesu izpildītāja Ligita Pētersone, prakses vieta Tērbatas iela 5-6, Rīgā, rīko SIA CC 98, reģ. Nr.43603062296, piederošā  nekustamā īpašuma pirmo izsoli. Piedzinējs – Rīgas domes Rīgas Austrumu izpilddirekcija, reģ. Nr. 90011524360, Daugavpils iela 31, Rīga. Nekustamais īpašums – zemesgabals, adrese Lokomotīves iela, Rīga, ar kadastra Nr. 0100 078 0913, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.11357, platība 4039 m2. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena 34000 EUR,  izsoles solis 1020 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.  Izsoles sākuma datums  2020.gada 15.janvāris.Izsoles noslēguma datums 2020.gada 14.februāris plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, izmantojot elektronisko izsoļu vietni jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma 3400 EUR, līdz 2020. gada 4.februārim zvērināta tiesu izpildītāja Ligita Pētersone reģ. Nr. 19026010910, depozīta kontā Nr.  LV59TREL9199046001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un īpašuma adresi.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi