Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00003/090/2019-EIS
Izsoles sākums:
27.02.2019
Pieteikties var līdz:
19.03.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
29.03.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Miglavs Nauris, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 530.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 5 300.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.90 zvērināts tiesu izpildītājs Nauris Miglavs, prakses vieta – Raunas iela 9, Cēsis, pārdod pirmajā izsolē par bezmantinieku mantu atzītu nekustamo īpašumu – Gaujas ielā 34, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 006 0510, kas sastāv no zemes gabala 1390 kv.m platībā (bez esošās apbūves). Nekustamais īpašums nav reģistrēts zemesgrāmatā. Kreditors – Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena – 5300,00 EUR. Izsoles solis - 100,00 EUR. Izsole sāksies 27.02.2019. un noslēgsies 29.03.2019. plkst. 13:00.  Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 19.03.2019., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājuma summa 530,00 EUR zvērināta tiesu izpildītāja Naura Miglava, reģ.Nr. 11048811368, depozīta kontā Nr. LV86TREL919911200100B, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma. Tālr. uzziņām 64174458, 26162634.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi