Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00013/111/2020-EIS
Izsoles sākums:
08.07.2020
Pieteikties var līdz:
28.07.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
07.08.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Šņepsts Juris, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 490.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 4 900.00
Izsoles solis:
€ 200.00
Aktuālais solījums:
€ 5 100.00

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.111 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Šņepsts pārdod pirmajā izsolē Lindai Dreijerei piederošo nekustamo dzīvokļa īpašumu Nr.35, kas atrodas Jēkabpilī, Ķieģeļu ielā 13, ar kadastra Nr.5601 900 7308, ar kopējo platību 70,06 m² un piederošā kopīpašuma 706/25810 domājamā daļa no būves (ar kadastra apzīmējumu 56010011460002) un piederošā kopīpašuma 706/25810 domājamā daļa no zemes (ar kadastra apzīmējumu 56010011460). Izsoles sākuma datums 08.07.2020. plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums 07.08.2020. plkst. 13.00. Nekustamā īpašuma novērtējums/sākumcena - EUR 4900,00. Izsoles solis tiek noteikts EUR 200,00. Izsoles sākumcena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs: SIA JK Namu pārvalde, Andreja Pormaļa iela 39, Jēkabpils. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 28.07.2020., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 490,00, zvērināta tiesu izpildītāja Jura Šņepsta, reģ.Nr.23067611159, depozīta kontā

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi