Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00118/107/2019-EIS
Izsoles sākums:
19.11.2019
Pieteikties var līdz:
09.12.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
19.12.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Slivjuka Rudīte, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 630.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 6 300.00
Izsoles solis:
€ 315.00
Nosolītā cena:
€ 13 545.00

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas 107.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Rudīte Slivjuka, prakses vieta Atmodas iela 19-255, Jelgavā, rīko Edgaram Knutovam piederošā nekustamā īpašuma "Aldari", Bārbeles pag., Vecumnieku nov., kadastra Nr. 4044 006 0010, pirmo izsoli. Piedzinējs – AS Citadele banka, Republikas laukums 2A, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4044 006 0010 un kopējo platību 5,8 ha, tajā skaitā 4,57 ha meža zeme. Nekustamā īpašuma novērtējums – EUR 6300,00. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena – EUR 6300,00. Izsoles solis - EUR 315,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums - 2019. gada 19. novembrī un izsoles noslēgums - 2019. gada 19. decembrī plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē līdz 2019. gada 9. decembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 630,00 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas reģ.Nr.LV05046610019 depozīta kontā – VALSTS KASE, konta Nr.LV78TREL9199098001000, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama Elektronisko izsoļu vietnē.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi