Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00137/086/2019-EIS
Izsoles sākums:
05.11.2019
Pieteikties var līdz:
25.11.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
05.12.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Šusts Ainārs, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 90.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 675.00
Izsoles solis:
€ 10.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts, prakses vieta Rīgā, Skolas ielā 9-12, otrajā izsolē pārdod Sergejam Berjozam piederošo nekustamo īpašumu – zemes gabalu 821 kvm platībā, kas atrodas Airu iela, Rīga, kadastra numurs 0100 120 2127, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000404107.

Piedzinējs: Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, adrese: Terēzes iela 5, Rīga; DLV SIA, adrese: Krīdenera dambis 9, Rīga; AS SEB banka, adrese: Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov.

Novērtējums: 900,00 EUR (deviņi simti euro, 00 centi).

Otrās izsoles sākumcena: 675,00 EUR (seši simti septiņdesmit pieci euro, 00 centi). Izsoles solis – 10,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 25.novembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10 % apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 90,00 EUR zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģ.Nr.LV06097511242, depozīta kontā Nr.LV76TREL9199067001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.

Izsoles sākuma datums - 2019.gada 5.novembris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2019.gada 5.decembris, plkst.13:00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma.                

Tālrunis uzziņām 67693733.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi