Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00001/087/2019-EIS
Izsoles sākums:
16.01.2019
Pieteikties var līdz:
05.02.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
15.02.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Danga Guna, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 310.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 3 100.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Nosolītā cena:
€ 6 500.00

Objekta informācija

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 87 zvērināta tiesu izpildītāja Guna Danga, prakses vieta: Gaitnieku iela 2A, Gulbene, rīko bezmantinieka mantā ietilpstošā nekustamā īpašuma: Torņa iela 1 - 9, Alūksne, Alūksnes novads, kadastra numurs 3601 900 0622, pirmo izsoli. Īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar platību 30,4 m² un pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma domājamā daļa 304/14694 no daudzdzīvokļu mājas. Kreditors: SIA Alūksnes Nami, Rūpniecības iela 4, Alūksne. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 3100. Izsoles sākumcena - EUR 3100. Izsoles solis 100 EUR. Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2019. gada 5.februārim ir jāiemaksā tiesu izpildītājas Gunas Dangas, reģ.Nr. LV30057312556, depozīta kontā Nr.LV26TREL9199068001000, Valsts kase, TRELLV22, nodrošinājuma summa EUR 310 un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2019.gada 16. janvāris plkst. 13:00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2019. gada 15.februāris plkst. 13:00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv. Tālrunis informācijai 64323026.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi