Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00015/063/2019-EIS
Izsoles sākums:
10.06.2019
Pieteikties var līdz:
30.06.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
10.07.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Šubrovska Jolanta, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 370.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 3 700.00
Izsoles solis:
€ 350.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.63 zvērināta tiesu izpildītāja Jolanta Šubrovska ar prakses vietu Miera ielā 36, Rīgā, LV-1010, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu Līvu iela 26, Siguldas novads. Allažu pagasts, kadastra Nr. 8042 004 0361 , kurš sastāv no viena zemes gabala ar kopējo platību 3218 m² . Nekustamā īpašuma īpašnieks-Olavs Igals-Rogge. Piedzinējs: Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga; Siguldas novada pašvaldība, Pils iela 16, Siguldas novads.  Nekustamā īpašuma novērtējums: 3700.00 EUR  ( trīs  tūkstoši   septiņi simti euro). Izsoles sākuma cena 3700.00 EUR. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.       Visām personā, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2019.gada 30.jūnijam  zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā LV50TREL9199052001000, saņēmējs Jolanta Šubrovska, reģ.Nr.15127411811, Valsts kasē, kods TRELLV22, jāiemaksā nodrošinājuma summa 370.00 EUR apmērā un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalību izsolē. Izsoles sākuma datums-2019.gada 10.jūnijs izsoles noslēguma datums un laiks-2019.gada 10.jūlijā plkst.13:00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi