Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00010/033/2018-EIS
Izsoles sākums:
07.11.2018
Pieteikties var līdz:
27.11.2018 23:59
Izsoles noslēgums:
07.12.2018 13:00
Izsoles rīkotājs:
Kučinska Māra, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 290.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 12 900.00
Izsoles solis:
€ 1 290.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.33 zvērināta tiesu izpildītāja Māra Kučinska, prakses vieta Rīgā, Maiznīcas iela 4-2, pirmajā izsolē pārdod nekustamo īpašumu, kadastra numurs 1300 900 1681. Dzīvokļa īpašums Nr.41 ar kopējo platību 38,55 kvm, kas veido kopīpašuma 3855/285521 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemes, atrodas Raiņa iela 47, Jūrmala. Īpašnieks: Elita Kadiķe. Piedzinējs: Biedrība Sloka R47, Raiņa iela 47-31, Jūrmala. Novērtējums – 12900,00 EUR. Izsoles sākumcena – 12900,00 EUR. Izsoles solis – 1290,00 EUR. Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 07.11.2018. Izsoles noslēguma datums un laiks: 07.12.2018. plkst. 13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 27.11.2018., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt dalībai izsolē un iemaksāt nodrošinājuma summa 1290,00 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Māras Kučinskas, reģ. Nr.LV03097010604, depozīta kontā Nr. LV37TREL9199093001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Ar izsoles noteikumiem iespējams iepazīties – https://izsoles.ta.gov.lv

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi