Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 15.01.2021 13:23!
Sludinājuma reģ.nr:
00078/005/2020-EIS
Izsoles sākums:
16.12.2020
Pieteikties var līdz:
05.01.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
15.01.2021 13:00
Izsoles rīkotājs:
Biķe Agnese, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 967.80
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 7 258.50
Izsoles solis:
€ 200.00
Nosolītā cena:
€ 10 458.50

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepājā, pārdod otrajā izsolē 2/3 domājamās daļas no nekustamā īpašuma, kas atrodas Šķēdes ielā 15 – 53, Liepājā. Piedzinēji: Biedrība Šķēdes 15, adrese – Šķēdes iela 15 – 22, Liepāja, Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, adrese – Rožu iela 6, Liepāja. Viss nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 55,8 m2 un 14/1000 kopīpašuma domājamām daļām no būves un zemes, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2630 53, kadastra Nr. 1700 900 0321. Izsolē tiek pārdotas 2/3 domājamās daļas no nekustamā īpašuma, zemesgrāmatā reģistrētas uz Jurija Petrova (Yury Petrov) vārda, kuras mantojumā pieņēmuši Viktorija Žukova un Antons Petrovs (katram 1/3 domājamā daļa). Nekustamā īpašuma (2/3 domājamās daļas) piespiedu pārdošanas vērtība 9 678,00 EUR. Otrās izsoles sākumcena 7 258,50 EUR. Izsoles solis 200,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 5.janvārim izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917 depozīta kontā LV91TREL9199002002000, VALSTS KASE, kods TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 967,80 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums – 2020.gada 16.decembris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2021.gada 15.janvāris plkst.13:00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi