Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00002/019/2020-EIS
Izsoles sākums:
17.01.2020
Pieteikties var līdz:
06.02.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
17.02.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Osipovs Ingars, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 30.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 300.00
Izsoles solis:
€ 30.00
Nosolītā cena:
€ 2 010.00

Objekta informācija

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 19 zvērināts tiesu izpildītājs Ingars Osipovs (prakses vieta Preiļi, Raiņa bulvāris 3-2) pārdod pirmajā izsolē par bezmantinieku mantu atzītu ½ domājamo daļu  no ēku nekustamo īpašumu - garāžas Nr. 12, kas atrodas Stadiona iela 22, Daugavpili, ar kadastra Nr. 05000010122001, īpašuma tiesības reģistrētas Valsts zemes dienestā, zemesgrāmatu nodaļā nav nostiprinātas, zemes īpašnieks - Daugavpils pilsētas pašvaldība.          Kreditors: - Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr.  90000077325, nekustamā īpašuma novērtējums un pirmās izsoles sākumcena 300,00EUR.       Izsoles sākumcena  nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.       Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.          Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles solis- 30,00EUR. Izsole sākuma datums ir 2020.gada 17. janvārī pulksten 13:00 un izsoles noslēguma datums 2020. gada 17. februāris  pulksten 13:00. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 6. februārim jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Ingars Osipovs reģ. Nr. 28057312166 depozīta kontā: nr.: LV10TREL9199014001000, Saņēmējbanka: Valsts Kase, kods TRELLV22 nodrošinājums 30,00EUR apmērā, un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē. Tālrunis uzziņām 29147059.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi