Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 25.02.2021 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
00001/097/2021-EIS
Izsoles sākums:
26.01.2021
Pieteikties var līdz:
15.02.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
25.02.2021 13:00
Izsoles rīkotājs:
Kaktiņa Ineta, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 890.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 18 900.00
Izsoles solis:
€ 700.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Vidzemes apgabaltiesas 97.iecirkņa ZTI Ineta Kaktiņa, prakses vieta Linarda Laicena 9-113, Valmiera, pārdod pirmajā izsolē SIA SWEET BERRY, Krasta iela 10, Blomes pagasts, Smiltenes novads, piederošo nekustamo īpašumu Stāķi 8, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, kadastra Nr.5090 002 0605. Nekustamais īpašums sastāv no diviem zemes gabaliem ar kopējo platību 0,172 ha, dzīvojamās mājas. Piedzinēji: AS Attīstības finanšu institūcija Altum, Doma laukums 4, Rīga; Gulbenes novada pašvaldība, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads. Nekustamā īpašuma novērtējums  un izsoles sākumcena 18900 EUR. Izsoles solis 700 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole sāksies 26.01.2021. un noslēgsies 25.02.2021. plkst.13:00.  Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 15.02.2021. izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un iemaksāt nodrošinājuma summu 1890 EUR ZTI Inetas Kaktiņas Reģ.Nr.05066012657 depozīta kontā Nr. LV86TREL9199070002000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi. Tālrunis uzziņām 64250165.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi